Sahne Akademi Performans

Jimnastik

Jimnastik

Spor kültürünün kadim zamanlarının günümüz modern çağına bıraktığı önemli miraslardan biri olan jimnastiğin ilk olarak Eski Mısır ve Yunan medeniyetlerinde yapıldığı inancı yaygındır. Tüm spor dallarının temeli olarak kabul edilen cimnastikte günümüze kadar geçen tarihsel süreç boyunca önemli gelişmeler yaşanmış, kazanılan tecrübe birikimi insanoğlunun bu sporu erken yaşlarda yapması halinde daha başarılı olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. Kız ve erkek çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerine önemli ölçüde katkı sağlayan bu spor dalı olimpik bir branş olma özelliği de taşımaktadır.

Her ne kadar jimnastik sporuna başlangıç yaşı için 3 (üç) yaşın uygun olduğu genel kanısı yaygın ise de, daha küçük yaşlardaki bebeklerin bu spor dalı ile erken dönemde tanıştırıldıklarına ilişkin örneklere rastlamak mümkündür.