Sahne Akademi Performans

Yaratıcı Drama

YARATICI DRAMA

Çocukların hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını destekleyen ve onların oyunlar yoluyla duygu düzenlemelerini destekleyip sosyal problem çözme becerılerisini arttıran yaşam ve sosyalleşme yolunda endişesiz prova yapmasına fırsat veren bir tekniktir.

Çocuklar yarınlarımızı oluşturacak bireylerdir, kendilerini tanımalarını sağlamak ve ne istediklerini anlamak için hayatı oyun yoluyla kavramaya ihtiyaç duyarlar. Sahne Akademi Performans, okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki çocuklarla yaratıcı drama çalışmalarını psikolog desteğiyle sürdürmektedir. Tüm dünyada artık yoğun şekilde kullanılan yaratıcı drama etkinlikleri tiyatro sanatını bilen eğitimcilerin yanında pedagojik formasyonu tamamlanmış alanı çocuk olan psikologlarla daha yenilikçi çağı takip eden bir anlayışla yürütülürse çok iyi sonuçlar alınabilir. Sahne Akademi Performans tüm bu eğitimcileri bünyesinde bulundurmakta ve çok iyi hazırlanmış programları ile çocuklara en iyi eğitimi sunmaktadır. Pandemik şartların ve iletişimsizliğin arttığı yüzyılımızda çocukların kendi yaş gruplarıyla eğlenerek öğrenebileceği egzersizlerle doğru ellerde yapılan drama ve tiyatroya giriş programları çocuklarımıza büyük katkı sunacaktır. Haydi çocuklar dramaya.